PARACHUTE DEPLOYMENT

PARACHUTE DEPLOYMENT
ارتفاع انتشار

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • parachute deployment height — parašiuto išsiskleidimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aukštis virš numatyto nusileidimo taško, kuriame parašiutas ( ai) visiškai išsiskleidžia. atitikmenys: angl. parachute deployment height pranc. hauteur d’ouverture de parachute …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • parachute deployment height — The height above the intended impact point at which the parachute or parachutes are fully deployed …   Military dictionary

 • Parachute cord — (also paracord or 550 cord) is a lightweight nylon kernmantle rope originally used in the suspension lines of US parachutes during World War II. Once in the field, paratroopers found this cord useful for many other tasks. It is now used as a… …   Wikipedia

 • Parachute — This article is about the device. For sports involving a parachute, see Parachuting. For other meanings, see Parachute (disambiguation). Parachutes opening A parachute is a device used to slow the motion of an object through an atmosphere by… …   Wikipedia

 • Parachute Regiment (United Kingdom) — For a list of parachute regiments from other countries, see Parachute Regiment (disambiguation). The Parachute Regiment Cap Badge of the Parachute Regiment Active …   Wikipedia

 • Parachute Rigger Badge — Infobox Military Award name=Parachute Rigger Badge awarded by=United States Army type=Badge eligibility= for=Completion the U.S. Army Quartermaster School’s course on parachute combat supply, preparation, and deployment. status=Currently awarded… …   Wikipedia

 • Instructor Assisted Deployment — Instructor Assisted Deployment, or IAD, is a parachute deployment method most similar to static line. The main difference is that instead of being deployed by a static line, the student s jumpmaster (who is in the plane with them) deploys the… …   Wikipedia

 • hauteur d’ouverture de parachute — parašiuto išsiskleidimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aukštis virš numatyto nusileidimo taško, kuriame parašiutas ( ai) visiškai išsiskleidžia. atitikmenys: angl. parachute deployment height pranc. hauteur d’ouverture de parachute …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 9 Parachute Squadron RE — (also known as 9 Para ) [http://www.parachuteregiment.co.uk/inunit.asp?shortname=9%20PARA] , is an airborne detachment of the Royal Engineers, part of the British Army. Like other units comprising the Royal Engineers, soldiers in the Squadron are …   Wikipedia

 • Drogue parachute — A B 52H Stratofortress from the 307th Bomb Wing deploying its drag chute for landing …   Wikipedia

 • 2nd Battalion, The Parachute Regiment — Infobox Military Unit unit name=Second Battalion, The Parachute Regiment caption= dates=1941–Present country=United Kingdom allegiance= branch=British Army type=Versatile Airborne Infantry role= size= 650 men command structure= current commander …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”